Bởi {0}
logo
Shenzhen Likexin Industrial Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nhiệt Nhãn/Tự Dính Nhãn/Nhiệt Giấy Cuộn/Nhiệt Mớ Bòng Bong Cuộn/Hóa Đơn/Bán Bóng Nhãn/PP Trắng/PE Nhãn/Rõ Ràng PP Nhãn/Vellum Woodfree Nhãn, nhãn
Thứ tự xếp hạng5 giao hàng đúng hạn trong In giấy canOEM for well-known brandsODM services availableOn-site material inspectionSuppliers fortune 500 companies